căn hộ

Mua Nhà USA thành lập và hoạt động tại Houston, Texas, USA
950 Corbindale, Houston, TX 77024
77024
Giới Thiệu
July 25, 2017exceptsundaycom
Mua Nhà USA thành lập và hoạt động tại Houston, Texas, USA với mục tiêu cùng người Việt mua nhà tại Mỹ. Dù quí vị đang sống tại Mỹ hay tại Việt Nam, chúng tôi đều có thể cùng quí vị mua và sở hữu bất động sản tại Mỹ.

Mua Nhà USA đáp ứng mọi nhu cầu về giao dịch Mua, Bán, Thuê nhà ở (Residential) và bất động sản công trình thương mại, căn hộ, shopping center, office building (Commercial Real Esate).

Tất cả chuyên viên của Mua Nhà USA đều có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực môi giới, đầu tư, quản lý bất động sản và là hội viên của HAR – Houston Association of Realtors; NAR – National Association of Realtors; TAR – Texas Association of Realtors.

Quyền Lợi Của Quí Vị
July 25, 2017exceptsundaycom
Chúng tôi đặt lợi ích của quí vị lên trên hết. Mua Nhà USA không xem quí vị là khách hàng, chúng tôi xem quí vị là thân chủ. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể để giúp quí vị sử dụng đồng tiền của quí vị hiệu quả nhất.

Mua Nhà USA sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và những quan hệ đối tác nhằm cung cấp cho quí vị tất cả những thông tin quan trọng thiết yếu về bất động sản quí vị quan tâm. Chúng tôi sẽ thương thảo đến cùng để bảo đảm quí vị sở hữu được ngôi nhà ưng ý nhất và đáng giá từng xu.

Mua Nhà USA đứng sau tất cả những quyết định của quí vị. Chúng tôi được cấp giấy phép để bảo vệ quyền lợi cao nhất cho quí vị.

https://MuaNhaUSA.com
+1 832 780 9907
United States
Houston
Texas

Random Ads