Magicians Got Talent

Đăng ký qua Email.

Đăng ký để nhận được những chương trình VIDEOS mới nhất. (Xem phim tại RaoVatTexas.com quý vị sẽ không bị phiền vì những đoạn video quảng cáo chèn vào.)

Join 482 other subscribers

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago
Magician Tanba - Auditions Week 6 - Britain’s Got Talent 2017

How's this guy's stomach still intact? #GotTalent

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Jiwan Kim - Magician - Pilipinas Got Talent 2018

Magician Stuns Judges with Card Trick! #GotTalent

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
Mike Super on America's Got Talent 2014

Mike Super freaks out Judges! #GotTalent

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago
Enmanuele Marchione on Spain's Got Talent 2018

Strangest Illusion.. But effective!? #GotTalent

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago
The Sacred Riana on Asia's Got Talent (2x Auditions)

Which of the two auditions did you like best? #GotTalent

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Karl Matrix on Pilipinas Got Talent 2018 (Auditions)

Magician Performs a Magic TV Show! #GotTalent

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
James More on Britain's Got Talent 2013

Could it be magic with James More!? #GotTalent

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 3 »

This post has already been read 245 times!